Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke, telefon växel 031-724 61 00

besöksadress: Råda torg, e-post: kommun@harryda.se, organisationsnummer 212 000 1264.